Splitsdoosjes

Als het pictogram ‘splitsingen oefenen’ op vrijdag in de agenda gekleurd is, vragen wij om de splitsingen thuis te oefenen. Er zal steeds bij staan op welke splitsing (en) specifiek geoefend moet worden.

Het oefenen gebeurt aan de hand van kaartjes die uitgeknipt worden en dan meermaals verwoord worden. De oplossing staat steeds op de achterkant. Op die manier kunnen de kinderen hier ook zelfstandig mee aan de slag. In de klas gebruiken we de volgende verwoording: vb: " 5 is verdeeld in 3 en 2, 5 is verdeeld in 4 en 1, 5 is verdeeld in 0 en 5, … "

Deze kaartjes kunnen best thuis in een doosje (‘splitsdoosje’) bewaard worden. Zo kan er steeds worden aangevuld met nieuwe getallen.

Het getalbeeld dat steeds bij de kaartjes meegegeven wordt is een visuele ondersteuning. In het begin mag dit echt nog gebruikt worden! Na verloop van tijd valt het kijken vanzelf weg…

Groetjes,


de juffen van het eerste leerjaar

 

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Vandaag gesloten