05/29 Proefwerkplanning 6de leerjaar

Geachte ouders van het zesde leerjaar,

De eindtoetsen staan voor de deur.  Als school nemen we deel aan de eindtoetsen van OVSG.  Deze toetsen zijn gepland over drie dagen .  Daarnaast worden er ook nog praktische proeven OVSG en eigen toetsen Frans afgenomen (zie verder). 

Praktische proeven OVSG

De praktische proeven OVSG worden vooraf afgenomen.  Hiervoor kunnen de leerlingen thuis weinig doen.  Op dit moment werden de praktische proeven Nederlands schrijven, de geïntegreerde praktische proef MUVO-ICT-TECHNIEK, de geïntegreerde proef Nederlands spreken en luisteren-wetenschappen en techniek en lichamelijke opvoeding reeds afgenomen.  De komende weken volgen ook de praktische proeven: Frans mondelinge interactie, Frans spreken en het fietsexamen.

Schriftelijke examens Frans eigen leerstof:

Op donderdag 13 juni: woordenschat Frans

 Wat moet ik kennen (woordenschat):

 • Alle woorden en uitdrukking in het woordpakket vanaf unité 6 tot en met unité 14.
 • De getallen (zie leesboek blz. 35).
 • De maanden (zie leesboek blz. 39).
 • De kleding (zie leesboek blz. 43).
 • Datum kunnen lezen en voluit noteren (zie leesboek blz. 47).
 • De klok kunnen lezen en voluit noteren (zie leesboek blz. 55).
Op vrijdag 14 juni: Frans grammaire

Wat moet ik kennen (grammaire):

 • Alle oefeningen vanaf unité 6 t.e.m. unité 14 in het werkboek +’ j’observe’ in het leesboek.

 

Schriftelijke examens OVSG:

 

De schriftelijke OVSG-examens gaan door op maandag 17 juni, dinsdag 18 juni en woensdag 19 juni.  De juiste planning vindt u terug in bijlage.  

Voor deze toetsen moeten de leerlingen alle leerstof die ze gedurende hun ganse schoolloopbaan geleerd hebben kennen.  Met de leerlingen worden toetsen van de voorbije jaren ingeoefend.  Op die manier krijgen ze een beeld van datgene wat er gevraagd wordt.  Deze toetsen worden ook mee naar huis gegeven, zodat u als ouder deze ook eens kan inkijken. 

 

De leerlingen dienen elke morgen om 8.30u aanwezig te zijn. (en begeven zich naar de rij onder het afdak).  Op woensdag kan het zijn dat de examens iets langer duren dan tot 11.55.  Ook dit laten we zo snel mogelijk weten.

 

Voor het geheel van de toetsen hebben de leerlingen volgend materiaal nodig:

 • blauwe balpen + reserve
 • potlood, gom, slijper
 • kleurpotloden (rood, zwart, groen, blauw, geel, oranje en bruin)
 • meetlat, geodriehoek

Woordenboek, atlas, rekenmachine en passer worden door de leerkrachten voorzien.

 

De leerlingen kunnen zelfstandig beslissen wanneer zij gebruikmaken van de diverse materialen; inclusief woordenboek, atlas, rekenmachine, tenzij in de specifieke instructies anders is opgegeven.

 

Maandag 17 en dinsdag 18 juni krijgen de leerlingen in de namiddag de kans om zich in de klas voor te bereiden op de proefwerken die volgen.

 

We wensen onze leerlingen alvast heel veel succes toe!

 

 

De leerkrachten van het zesde leerjaar

 

 

 

 

 

 

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Open vandaag: 8.45 tot 11.55 u en van 12.55 tot 15.40 u