10/26 Voetgangersexamen

Reeds 12 jaar organiseren we het voetgangersexamen voor de leerlingen van het 4de op de openbare weg.   Onderzoek toonde immers aan dat het oefenen op de openbare weg een zeer sterk leereffect heeft op veilig gedrag in het verkeer.

Het voetgangersexamen op de openbare weg zal voor onze kinderen van het vierde leerjaar doorgaan op maandag 26 oktober 2020.

Dit gebeurt in samenwerking met de leerkrachten, ouders, vrijwilligers en de politie. De route is mee uitgestippeld, uitgeprobeerd en goedgekeurd door de lokale politie. Ze is ± 2 km lang en bevindt zich in de nabije schoolomgeving. Deze route zal u later nog ontvangen via de meeneemmap.

Op een tiental punten zullen observatoren (ouders, leerkrachten, vrijwilligers, politieagenten) de vaardigheid van uw kind voor een specifieke verkeerssituatie controleren (bv. oversteken op een zebrapad, ..). Al deze testen zullen voor u uitgeschreven worden in een brochure en zijn geïllustreerd met onder meer foto's van elk testpunt op de route.

Bedoeling is dat u samen met uw kind deze brochure grondig doorneemt en minstens één keer de beschreven route tezamen aflegt. Vanuit de school worden alle verkeerssituaties tijdens de verkeerslessen toegelicht en geoefend.

De leerlingen van het vierde leerjaar verkennen binnenkort de route van het voetgangersexamen samen met hun leerkracht.

We hopen via de organisatie van het voetgangersexamen uw kind een goede kans te geven om zijn/haar vaardigheden te oefenen en te bewijzen dat het zich op een verantwoorde manier als voetganger in het verkeer kan begeven!

Voorwaarden

Om deel te nemen aan het voetgangersexamen op de openbare weg wordt er vooraf een schriftelijk akkoord van u als ouder gevraagd.  Het inschrijfstrookje vindt u terug in de meeneemmap.  Wij vragen u daarom ook om bijgevoegd strookje met uw kind mee te geven zodat we de nodige regelingen kunnen treffen. Dit doet u best nadat u de brochure met de verkeerssituaties doorgenomen hebt.

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Vandaag gesloten