10/01 Akkoord schoolreglement en afsprakennota (Algemeen bericht)

De informatiebrochure, de afsprakennota en het schoolreglement zijn gebundeld in onze schoolbrochure: “Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool.”  U kan dit raadplegen op onze schoolwebsite (www.gbboutersem.be) onder de rubriek intern – brochures of door de zoekfunctie te gebruiken.

Enkel wat decretaal is opgelegd, wordt nog opgenomen in het deel “schoolreglement” van bovenstaande brochure.  De overige afspraken staan in het deel “infobrochure”.

 

Via de meeneemmap ontvangt u voor elk kind een formulier “Ontvangst en akkoord schoolreglement en afsprakennota" wat u terugvindt in de brochure “Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool”.  Dit formulier moet minstens door 1 ouder voor elk kind ondertekend worden om de inschrijving in de school rechtsgeldig te houden. Als dit niet gebeurt, vervalt de inschrijving op 1 september 2020.

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Open vandaag: 8.45 tot 11.55 u en van 12.55 tot 15.15 u