! AANGEPASTE PROEFWERKPLANNING 6de lj

Beste ouder(s),

Dit schooljaar hebben we extra ingezet op herhalen en inoefenen van de leerstof die onvoldoende aan bod kwam door de sluiting van de scholen vorig schooljaar.

Door de proefwerkperiode in te korten komt er extra tijd vrij om nieuwe leerstof aan te bieden en in te oefenen.

We vinden het ook belangrijk om de vaardigheden van de leerlingen te evalueren en bij te sturen waar het nodig is. Voor een aantal vakken wordt er een proefwerk georganiseerd. De klasleerkracht zorgt voor een proefwerkrooster. De vakken waar geen proefwerk van gedaan wordt zullen geëvalueerd worden via het dagelijks werk en door middel van kwaliteitenkaarten.

Het rapport wordt op dinsdag 15 december meegegeven. De resultaten van de proefwerken kan u met de klasleerkracht bespreken tijdens een online oudercontact. Dit oudercontact kan doorgaan vanaf dinsdag 15/12 tot donderdag 17/12. De klasleerkracht zorgt volgende week  voor een document waar u zich online kan inschrijven.

In het 5de en 6de leerjaar  wordt er een proefwerk afgenomen van:

  • - Wiskunde: getallenkennis (getallen, hoofdrekenen, cijferen, breuken), meten/meetkunde
  • - Nederlands: spelling, taaldenken
  • - Frans

 Deze proefwerken zullen doorgaan:

  • - donderdag 03/12
  • - dinsdag 08/12
  • - woensdag 09/12
  • - donderdag 10/12
  • - vrijdag 11/12

We wensen alle leerlingen en ouders veel succes bij de proefwerken.

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Open vandaag: 8.45 tot 11.55 u en van 12.55 tot 15.15 u