! 01/22 Update coronamaatregelen

Beste ouder(s),
De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen – wordt op de voet gevolgd. De cijfers in de scholen liggen een stuk lager dan voor de kerstvakantie en ze liggen lager dan in de brede maatschappij.
Onze school doet het zeer goed. We mogen zeggen dat de inspanningen van ouders, kinderen en personeel omtrent veiligheid en preventie lonen. We kunnen dus enkel maar hopen dat wij dezelfde koers zullen kunnen en blijven varen.
Door de circulatie van coronavarianten blijft voorzichtigheid echter geboden.
Daarom heeft onderwijsminister Ben Weyts samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen beslist bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen.

  • Er komt geen verlengde krokusvakantie-afstandsonderwijs voor de lagere scholen. De cijfers tonen aan dat de maatregelen die in het basisonderwijs gelden efficiënt zijn. Blijf ze zeker nauwgezet opvolgen.
  • Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. 


Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

  • in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet. Omdat de lokalen van het 5de en 6de leerjaar zich in dezelfde gang bevinden, zullen wij in dit geval alle leerlingen en leerkrachten van het 5de en 6de leerjaar  verplichten om een mondmasker te dragen.
  • in de hele school — in de klas en op de speelplaats;
  • voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid.

We blijven ook inzetten op de huidige veiligheidsmaatregelen die je terug vindt in het draaiboek code oranje. Dit draaiboek vind je terug in bijlage van dit bericht op het ouderplatform en ook tijdelijk nog bij de post voor ouders op de website.
In bijlage vindt u ook de stappen die de school in samenwerking met het CLB neemt bij symptomen van Covid-19 en bij een bevestigde besmetting.
Aan de ouders van de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar vragen we uit voorzorg om al 2 mondmaskers mee te geven naar school. 
Bedankt voor alle vertrouwen, begrip en inspanningen van de afgelopen maanden en bedankt alvast om deze de komende weken verder te zetten!

Onze gezondheid staat centraal.

Kenneth Willems
Het schoolteam

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Open vandaag: 8.45 tot 11.55 u en van 12.55 tot 15.15 u