! 01/23 OPGELET Bijkomende preventieve maatregelen 5de en 6de leerjaar

Beste ouder(s) en 5de en 6de klassers,

De voorbije week was er een leerling van de 3de graad van onze school in quarantaine. Deze leerling testte negatief op covid-19.

We willen de veiligheidsmaatregelen strikt naleven. Daarom werd  in overleg met de arts van het CLB volgende beslissing genomen:

  • Alle leerlingen en leraren van het 5de en 6de leerjaar zullen uit voorzorg vanaf maandag een mondmasker dragen in de hele school – in de klas en op de speelplaats.  Dit gedurende 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling. Concreet wil dit zeggen tot 29 januari.

We geven hier graag nog eens onze communicatie en bijkomende maatregelen mee die we vanaf 25 januari 2021 nemen.

  • Bij een positieve test van een leerling wordt het CLB verwittigd. Er wordt duidelijk in kaart gebracht wie er in contact geweest is met betrokken leerling. Deze leerlingen krijgen allemaal een brief mee (klein risico-contact). De komende twee weken draagt dan iedereen van het 5de en 6de leerjaar een mondmasker. (binnen en buiten)
  • Bij een positieve test van een leerkracht wordt de arbeidsgeneesheer verwittigd. Het proces ligt nu in handen van de arbeidsgeneesheer. Ook hier worden jullie dan geïnformeerd indien er een contact geweest is met jullie kinderen. De komende twee weken draagt dan iedereen van het 5de en 6de leerjaar een mondmasker. (binnen en buiten)
  • De nieuwe regel verplicht ons nog een stap verder te gaan. Hier kan het zijn dat er een preventieve quarantaine is (zelfs na een negatieve test). Dan wordt er aan jullie kinderen gevraagd om twee weken een mondmasker op te zetten zonder dat er een besmetting is in onze school.

Dit is gebaseerd op onderstaande bijkomende preventieve veiligheidsmaatregelen die de overheid genomen heeft

Alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. 

Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

  • in de hele school — in de klas en op de speelplaats;
  • voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid;
  • in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet.

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen  van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

Omdat de klassen van het 5de en 6de leerjaar zich in dezelfde gang bevinden kiezen wij er voor dat al deze leerlingen en leraren een mondmasker dragen.

Aan de ouders willen we vragen dat u er op toeziet dat uw kind vanaf maandag met mondmasker naar school komt. 

We beseffen goed dat dit nogmaals een extra inspanning vraagt van onze leerlingen en leraren. Maar we willen er alles aan doen om de gezondheid van ons allen te beschermen.

Indien u nog vragen of bezorgdheden hebt kan u steeds terecht bij uw klasleerkracht.

Dank je wel iedereen voor jullie extra inspanningen!

Kenneth Willems

Schoolteam

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Open vandaag: 8.45 tot 11.55 u en van 12.55 tot 15.15 u