! 01/25 Communicatie - Bijkomende preventieve maatregelen

Beste ouder(s), 

We begrijpen en delen de ongerustheid die er is nu we horen dat er heel wat scholen sluiten.

Vandaag hebben we nogmaals met de 3 scholen van Boutersem en de gemeente een overleg georganiseerd. We zullen alle drie dezelfde communicatie hanteren, deze is gebaseerd op wat wettelijk toegelaten is. De scholen van Boutersem wensen een open communicatiebeleid te voeren rekening houdend met wat wettelijk toegelaten is.

We geven hier graag nog eens onze communicatie mee die we vanaf 25 januari 2021 voeren.

  • Bij een positieve test van een leerling wordt het CLB verwittigd. Er wordt duidelijk in kaart gebracht wie er in contact geweest is met betrokken leerling, dit tot 3 dagen voor de positieve test. Deze leerlingen krijgen allemaal een brief mee (klein of groot risico-contact). Alle resultaten die buiten deze periode vallen, moeten niet doorgegeven worden aan de school. Indien wij hier wel van op de hoogte zijn mogen wij deze niet communiceren omwille van de wettelijke privacyregels.

Indien deze situatie zich voordoet in het 5de en 6de leerjaar draagt iedereen daar twee weken een mondmasker vanaf de datum van het laatste contact. (binnen en buiten)

  • Bij een positieve test van een leerkracht wordt de arbeidsgeneesheer verwittigd. Het proces ligt nu in handen van de arbeidsgeneesheer. Ook hier worden jullie dan geïnformeerd indien er een contact geweest is met jullie kinderen tot 3 dagen voor de positieve test. Ook hier moeten alle resultaten die buiten deze periode vallen, niet doorgegeven worden aan de school. Indien wij hier wel van op de hoogte zijn mogen wij deze ook hier niet communiceren.

Indien deze situatie zich voor doet in het 5de en 6de leerjaar draagt iedereen daar twee weken een mondmasker. (binnen en buiten)

  • De nieuwe regel verplicht ons nog een stap verder te gaan. Hier kan het zijn dat er een preventieve quarantaine is (zelfs na een negatieve test). Dan wordt er aan jullie kinderen gevraagd om twee weken een mondmasker te dragen zonder dat er een besmetting is in onze school.
  • Wij volgen als school de geldende maatregelen op. Elke nieuwe maatregel of wijziging wordt in overleg met ons college, arbeidsgeneesheer, het CLB, preventiedienst en de vakbond besproken. Zij dienen telkens hun advies te geven.
  • Meer informatie kunnen jullie vinden op

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen

Kenneth Willems

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Open vandaag: 8.45 tot 11.55 u en van 12.55 tot 15.15 u