Naschools sporten

Ben je als ouder op zoek naar een sportief alternatief voor de naschoolse opvang? Dan is het 'Naschools sporten' misschien een oplossing. Na de schooluren kan je kind zich even uitleven. Het 'Naschools sporten' wordt georganiseerd i.s.m. Sporty vzw.

Sportplus

voor kinderen van het eerste t.e.m. vierde leerjaar

Alle sport- en spelactiviteiten worden op een sportieve, leuke en speelse manier gebracht zodat alle kinderen kunnen deelnemen. Je kind hoeft dus zeker geen supersportieveling te zijn. Het naschools sporten is een ideale manier om je kind zich na de schooluren even spelend te laten uitleven.

Sportkriebels

voor kinderen van de tweede en derde kleuterklas

Sportkriebels wil 4-5 jarige kleuters warm maken om te sporten en te bewegen, ook buiten de schooluren. Alle sport- en spelactiviteiten worden op een sportieve, leuke en speelse manier gebracht zodat alle kinderen kunnen deelnemen. Sportkriebels is een ideale manier om je kind zich buiten de schooluren even spelend te laten uitleven.

Sportacademie

voor kinderen van de eerste kleuterklas

Huppelen, lopen, springen, klauteren en klimmen. De 3-jarige kleutertjes leven zich uit op de sportacademie. Ook tikspelletjes, ritmisch bewegen, overloopspelletjes, evenwichtsoefeningen, ... komen aan bod.Hoepels, ballen, schoenen, dozen, pittenzakjes, ... je kan het zo gek niet bedenken of de sportacademie verzint er wel een spelletje mee.

Meer info

Waar? Sport’O’droom, Kerkomsesteenweg 49, 3370 Boutersem

Opgelet! Er dienen minstens 8 kinderen per sessie ingeschreven te zijn om de sessie te laten doorgaan.

Via het OCMW kan je beroep doen op een tussenkomst via het bestaande reglement rond jeugdintegratie bij sportieve initiatieven.

De lessen gaan door voor:

SPORTPLUS: op dinsdag van 15.45 u tot 17.15 u

SPORTKRIEBELS: op woensdag van 14 u tot 16 u en/of op vrijdag van 16 u tot 17 u

SPORTACADEMIE: op vrijdag van 16 u tot 17 u

Het bedrag verschilt per trimester en per sessie (afhankelijk van de duur van de sessie).

De juiste bedragen vind je terug in bijgaande folder.

Procedure

Inschrijven voor het tweede trimester kan vanaf 23 december 2019 (de lessen starten in de week van 13 januari 2020):

  • via het formulier Naschools sporten op het E-loket van de gemeentelijke website
    www.boutersem.be (vul per kind één formulier in): http://www.boutersem.be/E-loket
  • of bij de dienst kinderopvang of bij de sportdienst (Neervelpsestraat 11)

Na inschrijven ontvang je alle informatie en een uitnodiging tot betaling.

Gelieve zo snel mogelijk te betalen zodat jouw kind verzekerd is.
Begin 2021 zal je een fiscaal attest ontvangen.

Indien je kind na het naschools sporten alleen naar huis mag, gelieve dan het attest 'Toestemming om alleen naar huis te gaan' in te vullen en te bezorgen bij de dienst kinderopvang of bij de sportdienst.

Regelgeving

De afspraken zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement.