Te laat komen/afwezigheden

Te laat komen

Kinderen die na 8.45 uur naar school gebracht worden, kunnen enkel de school betreden via de hoofdingang.  Zij moeten aangemeld worden bij het secretariaat.

Afwezigheden

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk voor een vlotte schoolloopbaan.  Afwezigheden worden telefonisch meegedeeld aan het secretariaat, bij voorkeur bij de start van de schooldag.

Kleuters (niet-leerplichtig)

Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door medische attesten. Afwezigheden kunnen telefonisch of schriftelijk worden meegedeeld aan de directeur of aan de groepsleraar. Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs.

Lager 

Een leerplichtig kind kan geldig afwezig zijn om de volgende redenen:

  • ziekte 
  • sterfgeval persoonlijke redenen 
  • andere redenen (familiaal, justitieel en dergelijke)

Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders aan de groepsleraar een ondertekende verklaring (zie downloads)of een medisch attest. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Bij afwezigheid van ziekte mogen de ouders maximaal 4 maal zelf de afwezigheid van hun kind rechtvaardigen. Bij elke afwezigheid van ziekte van meer dan drie opeenvolgende schooldagen is steeds een medisch attest verplicht.

Meer info

Zie brochure: "Mijn kind gaat naar de gemeentelijke basisschool" onder de rubriek intern brochures.

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Open vandaag: 8.45 tot 11.55 u en van 12.55 tot 15.15 u