Inschrijvingen

Algemeen

De inschrijving gebeurt met een document waarop het rijksregisternummer (van het kind)
vermeld staat.

Bij het ontbreken hiervan, volstaat ook één van volgende documenten:

  • het trouwboekje van de ouders
  • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • de reispas voor vreemdelingen
  • een uittreksel uit de geboorteakte 

Bij iedere inschrijving, alsook bij iedere wijziging aan de brochure 'Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool' ontvangen de ouders deze (of de wijzigingen ervan) via onze schoolwebsite. Ouders die erom vragen kunnen steeds een papieren versie van deze brochure krijgen. Verder ontvangen zij ook onderstaande formulieren:

  • ontvangst van, en akkoord met, de brochure 'Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool'
  • keuzeformulier godsdienst-zedenleer

Inschrijfdata

Vanaf dinsdag 01/10/2019 t. e. m. vrijdag 29/11/2019 kunnen enkel voorrangsgerechtigden (broers, zussen en kinderen van schoolpersoneel) zich inschrijven voor het schooljaar 2020-2021.

Al de overige kinderen vanaf maandag 02/03/2020.

 

 

Meer info

Zie brochure: "Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool" onder de rubriek 'Intern Brochures'.

 

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Open vandaag: 8.45 tot 11.55 u en van 12.55 tot 15.15 u