Rapporten

Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt ondertekend terugbezorgd aan de leerkracht.  

Naast evaluatiegegevens werken we ook aan breder evalueren.  De leerlingen gaan zichzelf individueel en in groep evalueren.  De vorderingen hiervan worden door middel van een kwaliteitenkaart bij het rapport meegegeven.  Ook dit dient door de ouders ondertekend en terugbezorgd te worden.

 

Op volgende data mag u een tussentijds rapport verwachten:

dinsdag 23/10  
donderdag 28/02  
woensdag 29/05  

 

Tweemaal per jaar houden wij proefwerken en de rapporten daarvan krijgt u op:

donderdag 20/12
donderdag 27/06

 

De resultaten van lezen, muzische vorming en lichamelijke opvoeding worden in een apart rapport toegelicht.

Meer info

Zie brochure: "Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool" onder de rubriek 'Intern Brochures'.

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Vandaag gesloten