12/21 Oudercontact lager onderwijs/mijn brede kijk (Algemeen bericht lager)

Bij het einde van de proefwerken kan u het document "Mijn brede kijk" van uw kind komen ophalen en de resultaten hiervan met de klastitularis bespreken. Het is evenwel geen verplichting om dit te doen. U kan er ook voor opteren om het rapport met uw kind te laten meegeven. Deze contactmogelijkheid gaat door op donderdag 20 december.

U kan tussen 16u00 en 19u00 op een door u gekozen tijdstip naar de klas van uw kind komen.

De zorgcoördinator en de leerkracht lichamelijke opvoeding zijn eveneens in de school aanwezig.

 

 

Meer info

Het oudercontact van het 1ste leerjaar heeft plaats op 28/02.

GBS Boutersem

adres
Kerkomsesteenweg 453370 Boutersem
tel.
016 73 33 41
Vandaag gesloten