Bibliotheek

De leerlingen van het lager onderwijs gaan elke maand met de klas naar de uitleendienst van de bibliotheek. Deze is vlot te bereiken aan de overkant van de grote parking.

Hier kunnen ze, onder begeleiding van de leerkrachten, aan hun leeftijd en niveau aangepaste boeken ontlenen.

De 4- en 5-jarige kleuters van Boutersem gaan een drietal keer per schooljaar naar de bibliotheek.

bib.boutersem.be