Buitenschoolse kinderopvang

Boutersem

De opvang in de hoofdschool te Boutersem is in handen van de vzw Landelijke Kinderopvang. 

Op hun website vindt u gemakkelijk de informatie die u zoekt. Ook kan je snel de weg vinden naar de website van Ferm Boutersem. Op deze webpagina vind je alle nuttige adressen en telefoonnummers van het IBO, de openingsuren van de locaties, het huishoudelijk reglement, de laatste nieuwsbrieven, foto’s en andere nuttige informatie.

Je kan de webpagina bereiken via www.landelijkekinderopvang.be - zoek kinderopvang  - postcode of gemeente invoeren -  initiatief buitenschoolse opvang Boutersem -  vergrootglas. Zeker een kijkje waard!

Waar: 

 • Kerkomsesteenweg 55, 3370 Boutersem, 0470/57 76 91

Wie:

 • kleuters en lagere school kinderen

Openingsuren:

 • Alle dagen : 06u45 tot 08u30
 • maandag : 16u10 tot 18u30
 • dinsdag, donderdag en vrijdag : 15u45 tot 18u30
 • woensdag : 12u10 tot 18u30

 

Neervelp en Willebringen

Waar:

 • Wijkschool Neervelp, Schuttersveld 1, 3370 Boutersem, 016/73 58 28
 • Wijkschool Willebringen, Willebringsestraat 36, 3370 Boutersem, 016/ 73 40 66

Wie:

 • Kleuters van beide vestigingen.
 • Enkel broers en zussen van deze kleuters.

Openingsuren:

 • Alle dagen : 07u00 tot 08u30
 • maandag : 16u10 tot 17u45
 • dinsdag, donderdag en vrijdag : 15u45 tot 17u45

Op woensdagnamiddag: IBO Boutersem via Ferm. 

Opvang op woensdagnamiddag:

De kinderen zullen op woensdagnamiddag opgevangen worden in de lokalen van de IBO in Boutersem. Vanaf 12u00 worden deze kinderen onder begeleiding van een begeleidster van Ferm, met de bus opgehaald aan de scholen te Neervelp en Willebringen  en naar de locatie te Boutersem gebracht. 

BELANGRIJK :
Indien jouw kind gebruik wenst te maken van de opvang op woensdagnamiddag, dan dien je hem/haar hiervoor in te schrijven bij Ferm.

 

Kostprijs voor- en naschoolse opvang:

Voor ieder kind dat gebruik maakt van de opvang wordt er 1 euro per begonnen half uur aangerekend. 

Als men twee keer te laat het (de) kind(eren) komt ophalen, zal er vanaf de derde keer een extra kost van 15 euro per kind worden aangerekend. 

Wat te doen indien je door overmacht niet tijdig in de opvang geraakt:

Wanneer je vermoedt dat je te laat in de opvang zal zijn door staking, vertraging trein, file, ongeval, panne, ……..word je verzocht de opvanglocatie te verwittigen, zodat je kind(eren) kan ( kunnen) gerustgesteld worden en de begeleiders op de hoogte zijn van je laattijdig toekomen.

 

Extra informatie:

Wenst u extra informatie over de voor- en naschoolse opvang? Neem dan contact op met de school: 016/73 33 41  of met de coördinator kinderopvang Ann Gillard : 016/ 72 10 78.