Computers

Onze school beschikt over een eigen computerklas met 25 laptops, een computer en tablet per klas en een tabletkoffer die in de klassen kan geïntegreerd worden. Hiermee trachten we:

  • de kinderen vertrouwd te maken met het internet en informatica.
  • computergebruik te integreren naar functionaliteit in het hele onderwijsproces.
  • bijscholing volwassenenonderwijs te geven (enkel voor laptops).

De computerklas wordt tevens gebruikt als tweede medialokaal voor filmvoorstelling, presentaties, infoavond, bijscholing leerkrachten,.....

Elke klas van het lager onderwijs is uitgerust met een interactief klasbord dat bij wijze van spreken de hele wereld in de klas haalt en vele onderwijsmogelijkheden biedt.

In het kleuteronderwijs wordt gebruik gemaakt van lighthouses om de wereld op een interactieve manier in de klas te brengen.