Computers

Elke leerling van het 5e en 6e leerjaar kan gebruik maken van een laptop voorzien door onze school.

GBB beschikt over een eigen computerklas met 25 laptops en een computer per klas. Hiermee trachten we:

  • de kinderen vertrouwd te maken met het internet en informatica.
  • computergebruik te integreren naar functionaliteit in het hele onderwijsproces.
  • bijscholing volwassenenonderwijs te geven (enkel voor laptops).

De computerklas kan tevens gebruikt worden als medialokaal voor presentaties, infoavond, bijscholing leerkrachten,.....

Elke klas van het lager onderwijs is uitgerust met een interactief klasbord dat bij wijze van spreken de hele wereld in de klas haalt en vele onderwijsmogelijkheden biedt.

In het kleuteronderwijs wordt gebruik gemaakt van lighthouses om de wereld op een interactieve manier in de klas te brengen.