Inschrijvingen

Algemeen

Je bent welkom om de school te bezoeken na afspraak. 

Vanaf 18 augustus kun je een afspraak maken op 016/733341.

 

De inschrijving gebeurt met een document waarop het rijksregisternummer (van het kind) vermeld staat.

Bij het ontbreken hiervan, volstaat ook één van volgende documenten:

  • het trouwboekje van de ouders
  • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • de reispas voor vreemdelingen
  • een uittreksel uit de geboorteakte 

Bij iedere inschrijving, alsook bij iedere wijziging aan de brochure 'Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool' ontvangen de ouders deze (of de wijzigingen ervan) via onze schoolwebsite. Ouders die erom vragen kunnen steeds een papieren versie van deze brochure krijgen. Verder ontvangen zij ook onderstaande formulieren:

  • ontvangst van, en akkoord met, de brochure 'Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool'
  • keuzeformulier godsdienst-zedenleer
  • Meer informatie vindt u in de informatiebrochures hieronder.