Inschrijvingen

Algemeen

De inschrijving gebeurt met een document waarop het rijksregisternummer (van het kind)
vermeld staat.

Bij het ontbreken hiervan, volstaat ook één van volgende documenten:

  • het trouwboekje van de ouders
  • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • de reispas voor vreemdelingen
  • een uittreksel uit de geboorteakte 

Bij iedere inschrijving, alsook bij iedere wijziging aan de brochure 'Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool' ontvangen de ouders deze (of de wijzigingen ervan) via onze schoolwebsite. Ouders die erom vragen kunnen steeds een papieren versie van deze brochure krijgen. Verder ontvangen zij ook onderstaande formulieren:

  • ontvangst van, en akkoord met, de brochure 'Mijn kind gaat naar de Gemeentelijke Basisschool'
  • keuzeformulier godsdienst-zedenleer
  • Vanaf 1 september 2020 kunnen alle leerlingen inschrijven die tijdens het schooljaar 2020-2021 naar school (kunnen) komen en voor alle leerlingen die pas tijdens het schooljaar 2021-2022 kunnen komen.
  • Meer informatie vindt u in de informatiebrochures hieronder.