Leerlingenraad

De kinderen uit de tweede en de derde graad kunnen hun eigen ideeën uiten en kiezen wat belangrijk is om aan te werken op school.  De vergaderingen worden regelmatig georganiseerd. 

Waarom een leerlingenraad op school?

De kinderen worden op die manier gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school.  Ze leren zo beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten en belangen en te uiten wat er in hun omgaat.

De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

Als aanvulling op de ideeën die het leerkrachtenteam lanceert hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. 

Kinderen leren, door mee te doen in een raad, dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.

De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp. Ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen.