Oudervereniging

Hallo iedereen,

Welkom op deze informatiepagina van de Oudervereniging!

Wij zijn een enthousiaste groep mama’s en papa’s die de school een warm hart toedraagt. Samen met het schoolbestuur en de directie willen we zorgen voor een positief schoolklimaat waarin onze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot hun eigen geweldige “Ik”.

Maandelijks komen we samen en bespreken we wat er leeft op school en waar wij als oudervereniging eventueel kunnen helpen. We zijn er voor jullie, de ouders, maar ook voor de school.

Onze Doelstellingen

- We willen meewerken aan een zo aangenaam mogelijk klimaat op en rond de school om er een nog leukere school van te maken.

- We streven naar een open en constructieve communicatie tussen directie, leerkrachten, ouders en onze kinderen.

- We organiseren ontmoetingsmomenten (zoals infomomenten, bijscholingen, babbel aan de poort,…) om de sociale contacten tussen kinderen, ouders, leerkrachten en de directie te verbeteren.

- We willen een brug zijn tussen school en ouders. Zo kunnen de ouders via de oudervereniging ideeën en meningen geven en kan de school de ouders bereiken.

- We helpen graag bij schoolactiviteiten.

- We zijn betrokken bij het schoolleven van onze kinderen.

Onze Realisaties

  •  Financiële bijdrage voor de meerdaagse boerderijuitstap (4e lj.). We betalen de bus en een bijkomende bedrag per kind.
  •  Fietsjes en een evenwichtsparcours voor op de kleuterspeelplaats
  •  Verstelbare stoelen in de computerklas
  •  Een zebrapad ter hoogte van het tennisveld
  •  Vereenvoudigde naamgeving en bijbehorende naamkaartjes en pijlen voor de kleuterklassen
  •  Ontbijt op de teambuilding dag van de leerkrachten
  •  Sneukeltocht
  •  Vloerstickers-parcours voor het eerste leerjaar
  •  Wilgenhutten en tunnel op de speelplaatsen
  •  ……

Jullie kunnen ons ook helpen!

Hebben jullie tijd en/of zin om actief lid te zijn van deze oudervereniging, dan zijn jullie altijd welkom op een van onze vergaderingen.

Zien jullie het niet zitten om maandelijks te vergaderen, maar willen jullie actief aan de slag in een werkgroep rond een bepaald thema of een evenement? Spreek ons even aan. Je bent steeds welkom om mee te helpen!

Zegt organiseren je niet veel, maar lukt het wel om een handje toe te steken op een van onze activiteiten, dan vinden we dat ook heel fijn.

Jullie zien het, een oudervereniging is nooit volzet: er is steeds iets te doen. Als de kinderen de school verlaten, verlaat de ouder ook de vereniging. Iedereen is dus altijd welkom!

Wij vergaderen elke derde maandag van de maand om 20u30 in de school. Tijdelijk zijn wij wegens corona overgeschakeld op digitaal vergaderen. Vraag bij interesse zeker de link via ons e-mailadres!

Ik hoop jullie te mogen ontmoeten op één van onze vergaderingen of op één van onze activiteiten.

Hebben jullie nog vragen of opmerkingen dan horen we ze graag! Contacteer de leden van de oudervereniging of stuur een berichtje!

Website: www.ouderraadgbb.be

E-mail: ouderraad.gbb@gmail.com

Groetjes,

Valérie Nijst

Voorzitter oudervereniging GBS Boutersem