Pedagogisch project

Wij zijn een basisschool met één hoofdvestiging in het landelijke Boutersem en twee gezellige kleutervestigingen: Neervelp en Willebringen. Wij behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Als symbool van onze school hebben wij het embleem van Vygotsky. Dat symbool staat voor de zone van naaste ontwikkeling en is "het verschil tussen wat een leerling zonder hulp kan bereiken en wat hij of zij met hulp kan bereiken".

Ons pedagogisch project geeft weer wat wij als school in de kijker zetten.

Onze basiskenmerken zijn:

 • Beschikken over een positief zelfbeeld: ik mag zijn wie ik ben
 • Gemotiveerd zijn: ik wil mij inzetten
 • Zelf initiatief nemen: ik wil iets ondernemen

Samen groeien wij naar:

 • een goede samenwerking en communicatie.
 • zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 • creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld.
 • zelfgestuurd leren met de leerkracht als begeleider.

Dat doen wij iedere dag opnieuw:

 • binnen de leergebieden: wiskunde / wiskundige initiatie, Nederlands, Frans (ook taalinitiatie), wereldoriëntatie, muzische vorming, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing.
 • leergebied overschrijdend: leren leren, sociale vaardigheden en ICT.

Opdat wij goed onderwijs kunnen bieden aan ieder kind. Dat betekent:

 • Herkenbare leersituaties creëren waarbinnen het kind zich goed voelt
 • Totale persoonlijkheidsontwikkeling
 • Zorg op school-, klas- en leerlingniveau
 • Actief leren
 • Continu ontwikkelingskansen aanbieden

De infobrochure kan je terugvinden bij het schoolreglement.