Pestprotocol

Vertrouwensjuf : juf Karolien


Binnen het opvoedingsproject van onze school staat het positief zelfbeeld van het kind op de voorgrond. Kunnen zijn wie je bent vormt de basis voor het welbevinden van het lerende kind. Met het concreet anti-pestbeleidsplan van onze school, willen wij kenbaar maken welke weg het schoolteam zal bewandelen met alle betrokkenen als er zich probleemgedrag voordoet.

 

In bijlage vindt u het anti-pestbeleidsplan met bijhorend stappenplan.

 

Voor een gesprekje op maat kunnen leerlingen terecht bij juf Karolien.

‘’Meer dan 10 jaar lang was ik één van de gezichten van het 5de leerjaar. Uit mijn eigen klaservaring weet ik hoe belangrijk het is dat leerlingen hun verhaal kunnen doen bij jou. Soms zorgt de extra aandacht van de klasleerkracht al voor heel wat opluchting bij ruzietjes, ongemakjes, misverstanden en plagerijen. Maar af en toe hebben kinderen of vriendengroepjes nood aan een intensievere begeleiding. Net zoals de klasleerkracht heb ik een luisterend oor naar de persoonlijke problemen van ieder kind. Samen met de kinderen ga ik op zoek naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt opdat iedereen kan zijn wie hij is. Met opvolggesprekjes en observaties op de speelplaats volg ik het welbevinden van deze kinderen regelmatig en van dichtbij op.”

 

Interessante links naar informatieve sites rond het thema pesten:

https://www.vcov.be/ouderinfotheek/Aanbod/Pesten-aanpakken-SO

http://www.allesoverpesten.be/