Pestprotocol

Vertrouwensjuffen : juf Karolien en juf Rita


Voor een gesprekje op maat kunnen leerlingen terecht bij juf Rita of juf Karolien. Net zoals de klasleerkracht hebben zij een luisterend oor naar de persoonlijke problemen van ieder kind. Samen met de vertrouwensjuf gaan deze kinderen op zoek naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt.


In bijlage vindt u informatie over ons pestprotocol.

Via onderstaande link vindt u tevens ook de brochure: "Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?"

Deze brochure werd door KOOGO (de ouderkoepel van het officieel gesubsidieerd onderwijs) en 2 andere ouderkoepels, GO! Ouders en VCOV ontwikkeld.

De brochure geeft ouders concrete informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of er mee om te gaan. Ze richt zich zowel naar ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders. Deze brochure is gratis te verkrijgen of kan u via onderstaande link opvragen.

https://www.vcov.be/ouderinfotheek/Aanbod/Pesten-aanpakken-SO

Sinds 2022 is er ook een nieuwe, informatieve site over pesten: www.allesoverpesten.be