Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Boutersem streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.gbboutersem.be.

NALEVINGSSTATUS

De website www.gbboutersem.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD

De onderstaande inhoud is niet toegankelijke om de volgende reden(en):


1/ Niet-naleving van het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018

De website van Boutersem voldoet niet aan de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen, gesteld door het Vlaams Bestuursdecreet.

  • Corrigerende maatregel om de niet-toegankelijkheid van de website van Boutersem te verhelpen

Opbouw nieuwe website

2/ Onevenredige last

De web-richtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de web-richtlijnen voldoen.

  • Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s

We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

3/ De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.boutersem.be wordt doorgelinkt naar externe websites, zoals oplijsting van de gelinkte websites, al dan niet via automatische integratie op de frontend.

Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

EXTRA TOELICHTING

Daarnaast organiseerden we een interne infosessie voor werknemers (Indien van toepassing)

De webredacteurs kregen de mogelijkheid om op 20/10/2020 deel te nemen aan een training over:

  • - de aanpak van de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen via de LCP-screeningstool toegankelijkheid en dode URL’s, waarbij alle webredacteurs:
    • toegankelijkheidsfouten op hun bestaande webpagina’s corrigeren en bestaande dode links verwijderen of aanpassen;
    • de content van hun nieuwe webpagina’s toetsen op toegankelijkheid en foutieve URL’s, alvorens deze pagina’s online te laten plaatsen door de eindredacteurs.
  • - de opmaak van toegankelijke webpagina’s;
  • - helder schrijven op het web met het gebruik van verstaanbare taal, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen en grafieken.

De gemeente Boutersem blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.boutersem.be.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht  voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 19/11/2020, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Op 24/11/2020  keurde het college van burgemeester en schepenen deze toegankelijkheidsverklaring goed.

FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten de aan de communicatiedienst via communicatie@boutersem.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

HANDHAVINGSPROCEDURE

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheids-problemen op deze website?

Neem contact op met de gemeente via webadres www.boutersem.be of info@boutersem.be