Schoolreglement

In ons schoolreglement vindt u meer info betreffende : 

 1. Algemene bepalingen
 2. Engagementsverklaring
 3. Sponsoring
 4. Kostenbeheersing
 5. Extra-murosactiviteiten
 6. Huiswerk, agenda's, rapporten, evaluatie en schoolloopbaan
 7. Afwezigheden en te laat komen
 8. Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting
 9. Getuigschrift basisonderwijs
 10. Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs
 11. Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad
 12. Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming
 13. Smartphone, tablet, laptop, internet en sociale media
 14. Algemeen rookverbod