Taken en lessen

Huiswerk

De huiswerken worden genoteerd in de schoolagenda.  Indien een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de leerkracht de nodige maatregelen nemen.

Wat/wanneer?

1ste leerjaar:

 • Alle dagen lezen
 • Maximaal huiswerk: 3 dagen per week
 • Op vrijdag splitsingen inoefenen

Maximum 20 minuten per dag.

2de leerjaar:

 • Alle dagen lezen
 • Maximaal huiswerk: 3 dagen per week
 • Op vrijdag splitsingen en/of tafels inoefenen

Maximum 20 minuten per dag.

3de leerjaar:

 • Taken en lessen zijn gevarieerd.
 • Op woensdag wordt er enkel een taak of een les opgegeven.

Maximum 30 minuten per dag.

4de leerjaar:

 • Taken en lessen zijn gevarieerd.
 • Op woensdag wordt er enkel een taak of een les opgegeven.
 • Wekelijks gaat er ook het huiswerk van de week mee (enkel bij een volledige week).

Maximum 40 minuten per dag.

5de leerjaar:

 • Taken en lessen zijn gevarieerd.

Maximum 50 minuten per dag.

6de leerjaar:

 • Ongeveer elke dag inoefenen Frans + een variatie aan taken en lessen.

Maximum 50 minuten per dag.

Hoe?

 • Taken en lessen worden via de agenda opgegeven. Er wordt hier verwezen naar documenten, studeerwijzers, boek,…

Wanneer niet?

 • Klein rapport: bij een klein rapport worden tijdens deze week op donderdag en vrijdag geen taken en lessen opgegeven (uitgezonderd lezen in het eerste leerjaar; dit om de continuïteit te bewaken).
 • Groot rapport: na een proefwerkperiode worden geen taken en lessen opgegeven tot en met de eerstkomende vakantieperiode (uitgezonderd lezen in het eerste leerjaar; dit om de continuïteit te bewaken).
 • Uitstappen/activiteiten van minimum een halve schooldag buiten de school, sportdag, carnaval, projectdag, en Pasen op school: op deze dagen worden geen toetsen afgenomen en worden er ook geen lessen of toetsen opgegeven tegen de dag nadien.  Wanneer deze activiteit of uitstap op een vrijdag valt, kan er voor maandag wel een les of toets gepland staan in de agenda (uitgezonderd lezen in het eerste leerjaar; dit om de continuïteit te bewaken).
 • Sinterklaas op school: geen toets op de dag dat de sint op school komt en er worden ook geen lessen of toetsen opgegeven voor de dag nadien.
 • LVS-toetsen: op de dag van de LVS-toetsen worden er geen andere toetsen afgenomen.
 • Schoolreis: er worden geen taken of lessen in de agenda genoteerd voor de eerstvolgende schooldag.  Dit geldt ook als de schoolreis op een vrijdag valt.

Plannen van taken of toetsen

Als de leerkracht met de leerlingen een taak/toets plant, geeft men de leerlingen steeds de kans om dit dan ook vooraf te kunnen doen en houdt men eveneens rekening met de afgesproken tijdslimiet per dag.

Wat bij ziekte van het kind

De leerkracht geeft, indien mogelijk, de geziene leerstof mee naar huis. Dit mag, als het kind dit aankan, gemaakt worden.

Differentiatie in het huiswerk

De leerkracht houdt rekening met het niveauverschil van de leerlingen, dit in samenspraak met zorg.

Vakantieopdrachten

Enkel op vraag van de ouders wordt dit meegegeven.