te laat komen/afwezigheden

Te laat komen

Kinderen die na 8.45 uur naar school gebracht worden, kunnen enkel de school betreden via de hoofdingang.  Zij moeten aangemeld worden bij het secretariaat.

Afwezigheden

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk voor een vlotte schoolloopbaan.  Afwezigheden worden telefonisch meegedeeld aan het secretariaat, bij voorkeur bij de start van de schooldag.

Kleuters (niet-leerplichtig)

Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door medische attesten. Afwezigheden kunnen telefonisch worden meegedeeld aan het secretariaat op 016/73.33.41. Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs.

Lager (en leerplichtige kleuters)

Een leerplichtig kind kan geldig afwezig zijn om de volgende redenen:

  • ziekte 
  • sterfgeval persoonlijke redenen 
  • andere redenen (familiaal, justitieel en dergelijke)

Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders aan de groepsleraar een ondertekende verklaring (zie downloads) of een medisch attest. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Bij afwezigheid van ziekte mogen de ouders maximaal 4 maal zelf de afwezigheid van hun kind rechtvaardigen. Bij elke afwezigheid van ziekte van meer dan drie opeenvolgende schooldagen is steeds een medisch attest verplicht.