Zorginitiatieven kleuters

Verteltassen

Aan kleuters die nog wat nood hebben aan extra ondersteuning kan er tijdens het schooljaar een verteltas in thema worden meegegeven met leuke verhaaltjes, puzzels, spelletjes, … om thuis samen te oefenen en spelen.

 

Fundels

Bestaande prentenboeken komen tot leven op een interactieve manier voor kinderen tussen drie en zeven jaar. Het digitale prentenboek omvat een animatie aangevuld met leuke teken-, speel- en denkactiviteiten. Dit programma wordt in alle klassen gebruikt en de codes kunnen ook naar de ouders doorgestuurd worden zodat ook thuis dit programma kan worden gebruikt.

 

Anderstaligen en taalstimulering

- Anderstalige kleuters en kleuters die extra taalstimulering nodig hebben, krijgen in een kleinere groep of individueel alle kansen om hun Nederlands te oefenen en te ontwikkelen. Zij doen dit door naar verhaaltjes te luisteren, spelletjes te spelen, woordjes te herhalen en al spelenderwijs in de poppenhoek of bouwhoek,…

- Aan de kleuters kan er tijdens het schooljaar een verteltas in thema meegegeven worden met leuke verhaaltjes, puzzels of spelletjes om thuis samen te oefenen en spelen.

- Deze kleuters kunnen in de klas en ook thuis met het programma Fundels op elk moment naar digitale prentenboeken luisteren en bijhorende spelletjes spelen.

- Ook onze digitale woordenboeken kunnen naar de ouders gestuurd worden waardoor de kleuters hun woordenschat kunnen blijven oefenen, ook in de vakanties.

 

Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

Kleuters die nood hebben aan extra uitdaging, krijgen meer kans om hun talent verder te ontplooien. Ze krijgen extra stimulatie in denkspelen, verhalen verzinnen, creativiteit, bouwen, programmeren met Bee-bot, … . Dit kan in de klas door de klasjuf maar ook door de zorgjuf aangeboden worden aan een groepje kleuters.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

- Doos van gevoelens

Een doos vol gevoelens is ontworpen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en is opgebouwd rond de vier basisgevoelens: blij, bang, boos, verdrietig. Op een speelse manier leren kinderen gevoelens (h)erkennen, begrijpen en uiten. Het beheersen van de basisgevoelens geeft jonge kinderen een eerste houvast tot een rijk emotioneel leven. De doos bevat een rijkdom aan activiteiten om verschillende jaren met kinderen rond gevoelens te kunnen werken.

-Gat in de haag! (in ontwikkeling)

Deze methode biedt een goede leidraad om op een speelse manier te werken aan relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters. De kleuters groeien zo in hun communicatievaardigheden, hun zelfvertrouwen en hun empathisch vermogen.

 

Zorgcoördinator

In onze kleuterschool werken we met één zorgcoördinator.

De zorgcoördinator coördineert de zorg binnen de lagere school. Zij bewaakt het overzicht van de leerlingendossiers, heeft contacten met ouders, VCLB, externe partners en zorgvertrekkers. De zorgcoördinator gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen om kinderen te begeleiden die het moeilijker hebben, maar ook hoe we snellere leerlingen meer uitdaging kunnen bieden, hoe we de werkhouding van kinderen kunnen verbeteren, hoe we het ‘leren leren’ kunnen ondersteunen enz.… Dit om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de hulpvragen en ondersteuningsnoden van alle kinderen.

Daarnaast gaat de zorgcoördinator ook concreet aan de slag met kinderen. Elke klas krijgt enkele zorguren toebedeeld. Tijdens deze momenten wordt er gericht gestimuleerd, gedifferentieerd en/of geremedieerd naar onder of boven toe afhankelijk van de noden.