Zorgvisie

Visie leerlingenbegeleiding

Uitgangspunt

Ons onderwijs geeft alle leerlingen maximale kansen op leren en ontwikkelen. De aanpak om de vooropgestelde doelen te realiseren is maximaal gericht op de onderwijs- en opvoedingsnoden van de leerlingen.

Leerlingenbegeleiding

• Begint met goed onderwijs

• Omvat alle initiatieven die leerlingen ondersteunen in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling

• Is de verantwoordelijkheid van de school in samenwerking met alle actoren (school, CLB, Pedagogische begeleidingsdienst) en partners. (ouders, welzijn, gezondheid, gezinswerking …)

• Aandacht voor de vier begeleidingsdomeinen:

  • het begeleiden van het leren en studeren: het begeleidingsdomein leren en studeren heeft tot doel het leren van de leerling te optimaliseren en het leerproces te bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen;
  • het begeleiden van de onderwijsloopbaan: het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan heeft tot doel de leerling te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten;
  • het psychisch en sociaal functioneren: het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren heeft tot doel het welbevinden van de leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerling op een spontane en vitale manier tot leren kan komen en zich kan ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene;
  • preventieve gezondheidszorg: het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelingsproblemen te detecteren.

Zorgt voor alle leerlingen